Konyhabútor Garancia | Divian konyhabútor és étkező

   

Konyha a tervezéstől a kivitelezésig

Divian garancia hero

 

Konyhabútor Garancia

Garancia regisztráció

Élj a nem mindennapi garancia kiterjesztés lehetőségével!

Köszönjük, hogy megtiszteltél bizalmaddal és Divian konyhabútort vásároltál!

A Divian 20 éves piaci jelenlétének alappillére, hogy nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a lehető legjobb minőséget nyújtva erősítse a márkába vetett bizalmat. Ezt a célt szolgálja a kiterjesztett garanciaidő felajánlása is. 

Tudj meg minden a szenzációs garancia kiterjesztés lehetőségéről és annak feltételeiről!

Általános tudnivalók

A Divian sikeres regisztrációt követően önkéntes gyártói jótállást vállal konyhabútoraira a vásárlót az értékesítővel szemben megillető törvényi garancia kiegészítéseként. Az önkéntes gyártói jótállás nem jár automatikusan, igénybevételéhez szükséges a regisztrációs kérdőív pontos és helyes kitöltése. A regisztrálására a vásárlást követő 90 napon belül van lehetőség. 

Garanciavédelem

Az önkéntes gyártói jótállás az alábbiakra érvényesíthető:

 • konyhabútor
 • csaptelep
 • mosogatótálca
 • gázteleszkópok
 • pántok

A garancia időtartama nem hosszabbodik az önkéntes gyártói jótállás keretében nyújtott szolgáltatási garancia miatt, különösen nem, ha helyreállítás vagy csere történt. A garancia időtartama semmilyen esetben sem kezdődik újra.

Érvényesítési feltételek

Az önkéntes gyártói jótállás érvényesítésének feltételei:

 • A regisztrációra a vásárlást követő 90 naptári napon belül sor került.
 • A vásárlást igazoló bizonylat (számla, blokk, nyugta) vagy annak másolatának bemutatása.
 • A vásárló minden esetben követte az adott termékre vonatkozó használati- kezelési útmutatót.
 • Az üzlet által érvényesített, szabályosan kitöltött  jótállási jegy bemutatása.
 • A regisztrációt igazoló e-mail végfelhasználó által kinyomtatott példánya.
 • Írásban benyújtott hibajelentés azzal a kereskedővel szemben, akitől a vásárló a terméket megvásárolta. 
 • A vásárló a hibát két hónapon belül jelzi azt követően, hogy felismerte vagy fel kellett ismernie.

A garancia a vásárlás helyén érvényesíthető.

Kivételek 

A garancia nem terjed ki:

 • A termékek eláztatásából, nem rendeltetésszerű használatból, a tájékoztatóban előírtaktól eltérő összeszerelésből eredő hibákra. 
 • A szállítás, természeti csapás során keletkező, illetve szándékosságból, gondatlanságból eredő sérülésekre, károsodásokra. 
Mit tehet a vásárló hibás teljesítés esetén?

Elsősorban választása szerint kijavítást, vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne. A vásárló az ellenszolgáltatás arányos leszállítását is igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy elvállalta ugyan ezek valamelyikét, de nem tudott ennek eleget tenni megfelelő határidőn belül, és e kötelezettségének az előírt feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak helye nincs.

Általános jogi tudnivalók

A polgári törvénykönyv 6:159. § (4) A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve végezzük el. Ennek során törekszünk arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés legfeljebb tizenöt napon belül megtörténjen. (A fogyasztói szerződés keretében érvényesített jótállási és szavatossági igények intézéséről a 19/2014.(IV. 29.) NGM rendelet rendelkezik.)
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.