Általános Szerződési Feltételek | Divian konyhabútor és étkező

   

Konyha a tervezéstől a kivitelezésig

Általános Szerződési Feltételek

A Nagykereskedő viszonteladókat kizárólag az erre a célra létrehozott webes felületen keresztül, www.divian.hu, előzetes regisztrációt követően szolgál ki.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) awww.divian.hu webáruház (továbbiakban: Szolgáltató) és az elektronikus szolgáltatást igénybe vevő vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.(továbbiakban: Felek).

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Divian Mega Kft. általüzemeltetett www.divian.hu webcímen található elektronikus piactéren keresztül történik.

www.divian.hu webáruházban lehetőség nyílik bútorok széles választékából kényelmesen és kedvező áron vásárolni.

A webáruházat olyan szolgáltatásokkal és lehetőségekkeligyekeztünk felépíteni, hogy Vásárlóink minél egyszerűbben megtalálhassák, kiválaszthassák és megvásárolhassák a keresett terméket. 

A webáruházat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) alapján szolgáltatóként társaságunk működteti. 

Társaságunk Ektv 4.§-ban előírt kötelező adatszolgáltatása:

Szolgáltató:

www.divian.hu webáruházat működtető Divian Mega Kft. (eladó) adatai:

 • Cégnév: Divian Mega Kft.
 • Székhely: 6724, Szeged Trafó köz 3.
 • Ügyvezető: Varga Zoltán
 • Levelezési cím: 6706 Szeged, Pf.: 14
 • Cégjegyzék szám:06-09-007850, bejegyezte a Szegedi Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 12809404-2-06
 • Elérhetőségek: 
  • E-mail: divian@divian.hu
  • Személyes ügyintézés helye: 6724, Szeges Vértói út 18.

Vásárló:

Webáruház szolgáltatásait valamennyi, a Weboldalon szereplő termékek viszonteladásával foglalkozó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A rendelés leadásának menete, technikai lépések: A regisztrációhoz szükséges adatokat a Viszonteladó email útján köteles a Nagykereskedőnek megküldeni:

 • cégnév
 • ügyvezető/cégvezető
 • cégjegyzékszám
 • adószám
 • bankszámla száma
 • székhely (számlázási cím)
 • a viszonteladó üzletének vagy üzleteinek pontos címe
 • amennyiben a viszonteladó honlapot vagy honlapokat üzemeltet, azok pontos elérhetősége
 • kapcsolattartó neve, telefonszáma, email címe.

A webáruházba történő belépéshez szükséges adatokat a Nagykereskedő a Viszonteladónak email útján küldi meg. A jelszó megküldésével a jelen általános szerződési feltételek tartalmával megegyező forgalmazói szerződés jön létre a Nagykereskedő és a Viszonteladó között. A webáruházban úgy tud vásárolni, hogy a kiválasztott termékeket a virtuális kosárba helyezi a “Kosárba” gomb megnyomásával. Ezek után a “Kosár” gombra klikkelve ellenőrizheti és még módosíthatja a kosár tartalmát, majd a vásárlási szándékmegerősítése után a rendszer automatikusan kéri a regisztrációját. A megrendelés leadásakor történik a fizetési feltételek megjelölése (készpénz, előre átutalás) és a szállítási mód (személyes átvétel/házhozszállítás).

Ennek során csak a legszükségesebb, a termék kiszállítása és számlázása érdekében fontos adatokat kérjük megadni. (Cégszerű név, e-mail cím, szállítási és számlázási cím, telefonszám). Rendelés leadását követően egy automatikus e-mail üzenetben értesítjük a rendelés befogadásáról.

Webáruházunkban a termékek az általános forgalmi adót (jelenlegi mértéke: 27%) tartalmazó bruttó vételárai vannak feltüntetve.

A termékekről a számlát a Divian Mega Kft. állítja ki. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

A megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve
kötelezőnek ismeri el.

Szerződés létrejötte, szerződés tárgyának lényeges jellemzői:

Az online módon (elektronikusan) kötött szerződés távollévők között kötött szerződésnek minősül, amely szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a Szolgáltató iktatja azt és a későbbiekben az hozzáférhető.

A szerződéskötés nyelve a magyar. A megrendelés kitöltésével és a Szolgáltató részére elektronikus úton történő megküldésével, annak Szolgáltató általi befogadásáról küldött automatikus elektronikus üzenet megküldésével a Vásárló megrendelése igénybejelentésnek minősül. A szerződés akkor jön létre, ha a Szolgáltató az igénybejelentést követően a megrendelés teljesíthetőségéről pozitív (az adásvétel lehetőségét megerősítve) visszaigazolást küld újabb elektronikus üzenetben. A megrendelés megküldésével és annak Szolgáltató általi pozitív visszaigazolásával a
szerződés ráutaló magatartással jön létre. Mind az igénybejelentés, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

Abban az esetben amennyiben az adott termék nincs raktárkészleten, úgy a visszaigazolt szállítási időpontról elektronikus üzenetben értesítjük a Vásárlót, megjelölve a szállítás várható időpontját, melyet a Vásárló nyugtáz vagy törölheti megrendelését elektronikus üzenetben. A szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a Szolgáltató a szállítás napját a megrendelő számára visszaigazolta, és mindkét fél a teljesítés bekövetkeztének várható idejét nyugtázta.

Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei:

Az adatbeviteli hibáknak a megrendelés elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:
– a “Kosár” tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető,
– a személyes adatok (pl.: számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, stb...) a regisztrációhoz kapcsolódóan bármikor ellenőrizhetőek, változtathatóak a „Saját adatok” menüpontban. A megrendelés elküldését követően, ha tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, vagy törölni kívánja megrendelését kérjük, jelezze azt ügyfélszolgálatunkon az rendeles@divian.hu e-mail címen vagy a 06/30/825-9219-es telefonszámon. Fontos, hogy a megrendelés elküldését követően ezt haladéktalanul tegye meg, mert akár 2 munkanapon belül kézbesíthetjük a megrendelt termékeket és akkor a tévedés korrigálására már nincs lehetőség.

Termékszállítás

A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban szállítja ki az Ügyfél által a megrendelés során jelzett szállítási címre. A megrendelt terméket az Ügyfél - előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén 6724 Szeged Bakay Nándor u. 52 

Szolgáltató a megrendelt árut előre egyeztetett időpontban, munkanapon reggel 8 és délután 16 óra között házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.

A házhozszállítás díjaként a webáruházban feltüntetett mindenkori kiszállítási díjak érvényesek.

Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Sérülésmentes, bontatlan, eredeti szállítmánynak csak az minősül, ami eredeti, bontatlan csomagolásban érkezik meg Megrendelő részére. Amennyiben az Ügyfél bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.

Szállítási díjkategóriák:

A megrendelés bruttó értékének 10%-a, de minimum bruttó 1000 Ft. A weboldalon megadott szállítási adatok tájékoztató jellegűek, azok értéke egyedileg változhat. A termék Magyarország területére történő házhozszállítását Társaságunk és együttműködő partnerünk végzi. A szállítási díj egy címre vonatkozik, tehát ha több terméket kell szállítani ugyanarra a címre, akkor is csak egy szállítási díjat számolunk fel.

A termék átvételekor kérjük, hogy alaposan nézze át, hogy nincs-e bármilyen sérülés a kiszállított bútoron. Ezután a szállítást végző személy vagy cégünk munkatársa átadja a Vásárlónak a számla eredeti példányát, valamint a garanciajegyet, és megkéri, hogy a szállítólevélen aláírásával igazolja a termék és a hivatkozott dokumentumok átvételét.

Személyes átvétel:

Önnek lehetősége van a terméket előzetes egyeztetés után 6724 Szeged Bakay Nándor u. 52. szám alatt személyesen átvenni.

A megrendelés pozitív visszaigazolásáról megküldött elektronikus levélben tájékoztatjuk a Vásárlót a termék várható elkészültéről, amikortól lehetőség van átvenni azt szegedi telephelyünkön. Személyes átvétel esetében természetesen nem kerül szállítási költség felszámításra.

Csomagolás:

Áraink tartalmazzák a csomagolás költségét.

7. Szállítási határidő

7.1. A szállítási határidő termékenként és termék méretenként is eltérő lehet. A Szolgáltató által közölt szállítási határidő adatok tájékoztató jellegőek és az eddigi szállítási határidők tapasztalatai szerint lettek meghatározva. A szolgáltató által megadott eredeti szállítási határidő Szolgáltató részéről egyszer 10 munkanappal különösebb indoklás nélkül meghosszabbítható. Ennél hosszabb várható szállítási késedelmet Szolgáltató köteles Megrendelő felé írásos formában közölni.

Felek megállapodnak abban, hogy a szállítási késedelem mértéke az eredeti szállítási határidőn felül -a megfelelő, írásos tájékoztatás mellett- nem haladhatja meg a 45 munkanapot.

Vételár megfizetése:

Jelenleg az alábbi fizetési forma közül választhat:

 • készpénzben a szállítást végző személynek az áru átvételekor,
 • készpénzben a személyes átvételkor székhelyünkön,
 • banki átutalással fizet, ez esetben azonban csak az utalás számlánkra történő beérkezése után tudjuk kiszállítani a rendelt terméket.

Jótállás, szavatosság

A jótállásra és szavatosságra a polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései és a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről az irányadóak.

Termékeinket hivatalos gyártói garanciát nyújtva értékesítjük. Minőségi reklamációval kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz elérhetőségeink bármelyikén. Fontos, hogy a megrendelt termék átvételekor kapott garancialevelet őrizze meg a jótállási és szavatossági jogok érvényesítéséhez.

A vásárlástól való elállás joga, módja, következményei

Távollévők között létrejött szerződés esetén a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet alapján a vásárló (fogyasztó) a szerződéstől indokolás nélkül elállhat:

4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Elállási szándékot szóban (telefonon), postai úton és e-mailben is kifejezésre juttathatja a vásárló. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

Elállás esetén a Szolgáltató köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni.

Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek elállás esetében a vásárlót terhelik. A termék visszaszolgáltatása történhet székhelyünkre történő személyes visszajuttatással vagy bármely futárszolgálattal, a 6724 Szeged Bakay Nándor u. 52. címre történő visszaküldéssel.

A Szolgáltató elálláskor követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését a Vásárlótól.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a 17/1999. (II.5.) számú Kormányrendelet rendelkezéseinek értelmében, az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható: Olyan termék esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. Esetünkben ez egyedi méretet, egyedi színt jelenthet.

Kifogások rendezésének módja:

A vásárlással kapcsolatban reklamációjával ügyfélszolgálatunkhoz fordulhat.

A szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos vita esetén az igényével vásárló jogosult a vita rendezése érdekében a lakhelye szerint területileg illetékes Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz (www.nfh.hu), Békéltető Testülethez (www.mkik.hu), illetve Bírósághoz is fordulni.

Vonatkozó jogszabályok:

 • 2001. évi. CVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény
 • a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
 • 49/2003. GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében szavatossági és jótállási igények intézéséről
 • 151/2003. Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Jogi Nyilatkozat:

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a weboldalon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, írások, és grafikák, illetve a honlap Ön képernyőjén megjelenő kialakítása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései értelmében védelem alatt állnak.

Felhívjuk továbbá szíves figyelmét arra, hogy a weboldalon megjelent egyes képek csupán illusztrációk. Az egyes termékeknél feltüntetett ár csak a megnevezésben foglalt termékre vonatkozik és nem tartalmazza a képen esetleg látható kiegészítőket (ha mégis, akkor azt külön jelezzük a termék megnevezésében vagy leírásban), azok külön rendelhetők. 

A megrendelés leadásával a Vásárló elfogadja az általános szerződési feltételeket, mely feltételek megváltoztatására Szolgáltató egyoldalúan jogosult a www.divian.hu weboldalontörténő közzététellel.